ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 255 ครั้ง

 

วันท ี่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านตรวจพืชนครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ร่วมกันทำลายซากสัตว์ ที่ไม่ทราบ แหล่งที่มาที่แน่ชัด และไม่มีเอกสารใดๆ ที่รับรองสุขศาสตร์ของซากสัตว์จากหน่วยงานที่ รับผิดชอบ จึงมีเหตุอันควรต้องสงสัยอาจมีเชื้อโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด สัตว์จึงต้องฝังทำลายซากสัตว์ดังกล่าว ณ ด่านกักกันสัตว์นครพนม