ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 255 ครั้ง

 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
ด่านตรวจพืชนครพนม สถานีตำรวจน้ำ 1 ก.10 สภ.ท่าอุเทน 
เทศบาลท่าอุเทน สน.เรือ นรข.นครพนม ตชด.2371 บ้านธาตุ และ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 และ ชุดปฏิบัติงานทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and inspection Canine unit)ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบฯ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่มากับเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้า - ออกและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมาย ให้ประชาชนและผู้ผ่านแดนทราบ ณ จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม