ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563.. [2020-09-23 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563.. [2020-09-16 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563.. [2020-09-14 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563.. [2020-09-11 ] องค์ความรู้ "เส้นทางการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ของด่า.. [2020-09-03 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กันยายน 2563.. [2020-09-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2563.. [2020-08-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563.. [2020-08-05 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563.. [2020-08-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-08-05  |  อ่าน: 279 ครั้ง

 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม ตรวจคนเข้าเมืองนครพนม
ด่านตรวจพืชนครพนม สถานีตำรวจน้ำ 1 ก.10 สภ.ท่าอุเทน 
เทศบาลท่าอุเทน สน.เรือ นรข.นครพนม ตชด.2371 บ้านธาตุ และ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 และ ชุดปฏิบัติงานทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and inspection Canine unit)ออกปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบฯ เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่มากับเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และบังคับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้า - ออกและสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อกฎหมาย ให้ประชาชนและผู้ผ่านแดนทราบ ณ จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม