ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564.. [2021-07-19 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 กรกฏาคม 2564.. [2021-07-19 ] ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564.. [2021-07-15 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564.. [2021-07-09 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564.. [2021-07-08 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564.. [2021-07-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564.. [2021-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564.. [2021-07-01 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564.. [2021-06-28 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564.. [2021-06-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2021-06-15  |  อ่าน: 441 ครั้ง

 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศ ประสานความร่วมมือหาแนวทางควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไไทย-ลาว แห่งที่ 3 ณ ห้องประชุมสะพานมิตรภาพไไทย-ลาว แห่งที่ 3