ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 328 ครั้ง

 

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนมขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนม ร่วมกับ ด่านตรวจสัตว์ป่านครพนม
สถานีตำรวจน้ำ 1 ก.10 สภ.ท่าอุเทน เทศบาลท่าอุเทน สน.เรือ นรข.นครพนมตม.นครพนมด่านศุลกากรนครพนม ด่านตรวจกักพืชนครพนม ด่านกักกันสัตว์นครพนม ด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนมพร้อม ตชด.2371 บ้านธาตุ และ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ได้บูรณาการงานการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันตรวจสัมภาระบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักรและสิ่งของที่ผิดกฎหมายตลอดจนให้คำแนะนำแก่ประชาชนในตลาดจุดผ่อนปรน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ผลการปฏิบัติงานสิ่งของที่พบ ได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภค บริโภค ต่อชีวิตประจำวันไม่พบการกระทำผิด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ