ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2563.. [2020-04-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 

 เผยเเพร่: 2020-04-24  |  อ่าน: 302 ครั้ง

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 11 ได้เข้าเดินทางตรวจเยี่ยมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม โดยใ้ห้คำชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม