ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 4 มกราคม 256115

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-10 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 4 มกราคม 256115 

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |  อ่าน: 388 ครั้ง

 

   วันที่15 มกราคม 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ณ อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) จังหวัดนครพนม