ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-10 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563.. [2020-07-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2563.. [2020-06-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563.. [2020-06-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563.. [2020-06-22 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2563.. [2020-06-12 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-26 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560 

 เผยเเพร่: 2020-05-07  |  อ่าน: 473 ครั้ง

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม ได้ออกตรวจร้านค้า และปัจจัยการผลิต  พร้อมกับออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก  สัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำและข้อระเบียบ กฏหมายการนำเข้าส่งออก สัตว์น้ำ ออกนอกราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันส่งออกที่ผิดกฏหมาย