ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564

ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564.. [2021-09-14 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 13 กันยายน 2564.. [2021-09-13 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564.. [2021-09-11 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564.. [2021-09-11 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564.. [2021-09-09 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564.. [2021-09-08 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564.. [2021-09-02 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564.. [2021-08-31 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564.. [2021-08-24 ] ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2564.. [2021-08-23 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |  อ่าน: 121 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ด่านตรวจประมงนครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 และร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)