ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 ของสำนักงานตรวจประมงสะ.. [2021-04-12 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-04-11 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-04-11 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-04-10 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประม.. [2021-04-10 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมง.. [2021-04-09 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมง.. [2021-04-09 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมง.. [2021-04-08 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมง.. [2021-04-08 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจประมง.. [2021-04-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำมากที่สุด 5 อันดับแรกที่ นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงสะเดา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |  อ่าน: 60 ครั้ง