ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนเมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-18 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-15 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-14 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-13 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-12 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-12 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-11 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจปร.. [2021-06-10 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจประ.. [2021-06-09 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำนักงานตรวจประ.. [2021-06-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ตารางแสดงชนิด ปริมาณ มูลค่าสัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออก ทางสำนักงานตรวจประมงบ้านประกอบ ประจำเดือนเมษายน 2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |  อ่าน: 133 ครั้ง