ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-23 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-22 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 .. [2021-02-19 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-16 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างสินค.. [2021-01-28 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบังเข้าควบคุมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย แ.. [2020-12-04 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 .. [2020-12-04 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 .. [2020-12-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563  

 เผยเเพร่: 2020-12-02  |  อ่าน: 99 ครั้ง

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่นำเข้าจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างสินค้า เพื่อส่งตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสดังกล่าวต่อไป