ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบอายัดกุ้งขาว กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 801 ครั้ง

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังได้ดำเนินการ ตรวจสอบสุ่มเก็บตัวอย่างและอายัดกุ้งขาวแช่แข็ง ตามกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ ซึ่งนำเข้าจากประเทศเบลิซ โดยบริษัท ซีฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำแดงชนิดสินค้าเป็น กุ้งขาววานามัยเด็ดหัวแช่แข็ง (Litopeneaus vannamai) จุดประสงค์นำเข้ามาเพื่อแปรรูปผลิตและส่งออก ปริมาณที่นำเข้ารวม 54,000 กิโลกรัม เพื่อตรวจโรคได้แก่ โรคจุดขาว (WSSV) โรคหัวเหลือง (YHV) โรคทอร่า (TSV) โรคแคระแกรน (IHHNV) และโรคไอเอ็มเอ็น (IMN) ทั้งนี้ได้อายัดกุ้งขาวดังกล่าวไว้ ณ ห้องเย็นของ บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)