ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564.. [2021-03-02 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564.. [2021-03-01 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-23 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-22 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 .. [2021-02-19 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564.. [2021-02-16 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างสินค.. [2021-01-28 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบังเข้าควบคุมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย แ.. [2020-12-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563  

 เผยเเพร่: 2020-12-04  |  อ่าน: 235 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้าทางสถานี3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 23,760 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากประเทศปากีสถาน      ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป