ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563  

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 128 ครั้ง

 

วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้าทางสถานี3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 23,760 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากประเทศปากีสถาน      ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป