สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

สุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ 

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 1,106 ครั้ง

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการสุ่มตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ บริษัทผู้นำเข้าคือบริษัท มารีน-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทาง รพท.บ.เอ็นเอชพรอสเพอรีตี้ จก. สำแดงสินค้าเป็นไข่ไรน้ำอาร์ทีเมีย แช่แข็ง ( Artemia spp.) ปริมาณที่นำเข้า 9,630 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกคือประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป.