ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 ต.ค. 62

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงลาดกระบังเข้าควบคุมกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย แ.. [2020-12-04 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 .. [2020-12-04 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 .. [2020-12-02 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 .. [2020-11-06 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2563.. [2020-10-08 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 ต.ค. 62 

 เผยเเพร่: 2020-06-30  |  อ่าน: 246 ครั้ง

 

          วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๖2 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้า
สัตว์น้ำ สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาดาบเงินทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 39840 กิโลกรัมประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากบราซิล ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป