ประชุมติดตามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานของทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ประจำวันที่ 26/9/62

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมติดตามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานของทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ประจำวันที่ 26/9/62 

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 221 ครั้ง

 

          วันที่ 26 กันยายน ๒๕๖2 ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและคณะฯ ได้มีการจัดการประชุมติดตามและรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานของทางด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังพร้อมทั้งร่วมกันตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์