ตรวจสอบสินค้าอายัด ณ โรงงาน

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจสอบสินค้าอายัด ณ โรงงาน 

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 236 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖1 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำอายัด
ณ โรงงานบริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชัลแนล จำกัดเนื่องจากเป็นสินค้าตีกลับจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้อายัดไว้เพื่อ
รอส่งออก สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่ากระป๋อง ตรวจสอบแล้วสินค้า ณ โรงงาน ผลปรากฏว่าจำนวนถูกต้องตามที่อายัดไว้จึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป