ตรวจตู้สินค้า วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 .. [2020-09-16 ] คู่มือองค์ความรู้ กระบวนการควบคุมการนำเข้ากุ้งทะเลจาก การเพาะเลี้ยงทาง.. [2020-09-03 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563.. [2020-08-11 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2563.. [2020-07-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563.. [2020-06-30 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563.. [2020-06-25 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-18 ] ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563 .. [2020-06-16 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563.. [2020-06-01 ] ตรวจตู้สัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563.. [2020-05-28 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจตู้สินค้า วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 เผยเเพร่: 2020-05-28  |  อ่าน: 200 ครั้ง

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังได้เข้าตรวจสอบสินค้าตีกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ สถานีตรวจปล่อย รฟท. ไอ.ซี.ดี. ลาดกระบัง สถานีที่4 สำแดงชนิดเป็นปลานิล ทั้งตัว แช่แข็ง โดยอาศัยอำนาจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร ให้ดำเนินการตรวจสอบสินค้าอาหารที่ถูกส่งออกไปแล้วถูกส่งกลับคืนมาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายในประเทศผลการตรวจสอบตรงตามใบอนุญาตนำเข้า(DOF 2และร.6) จึงการทำบันทึกอายัดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อรอส่งออกต่อไป