ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate)


[2023-02-06] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-03] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-02] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-01] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มกราคม 2566.. [2023-01-27] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 27 มกราคม 2566.. [2023-01-26] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 26 มกราคม 2566.. [2023-01-25] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 24 มกราคม 2566.. [2023-01-23] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 23 มกราคม 2566.. [2023-01-20] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 มกราคม 2566.. อ่านทั้งหมด 

ประเทศอินเดียกำหนดใช้ใบรับรองสุขภาพอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


เนื่องด้วยประเทศอินเดียมีการกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่ส่งไปยังประเทศอินเดียต้องมีใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Health Certificate) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 

ในการนี้ ด่านตรวจประมงลาดกระบัง จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการได้ทราบถึงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากพบข้อสงสัยสามารถที่ติดต่อ สอบถามมายังด่าน ฯ ที่หมายเลข 02-360-9117 , 02-360-9112