แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง


[2022-09-21] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 กันยายน 2565.. [2022-09-20] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 กันยายน 2565.. [2022-09-19] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565.. [2022-09-14] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 14 กันยายน 2565.. [2022-09-13] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 13 กันยายน 2565.. [2022-09-12] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 กันยายน 2565.. [2022-09-09] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 9 กันยายน 2565.. [2022-09-07] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กันยายน 2565.. [2022-09-04] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

แจ้งปิดให้บริการระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เนื่องด้วยระบบหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ของกรมประมง มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้ระบบไม่สามารถเปิดให้บริการได้จึงต้องดำเนินการออกใบอนุญาตใบรับรอง ในรูปแบบกระดาษ (Manual) ตั้งแต่วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 00.01 น.เป็นต้นไป ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 
หากผู้ประกอบการพบข้อสงสัยในการดำเนินการ ขอเอกสาร (Manual) สามารถ ติดต่อสอบถามที่ 02 360-9112 / 02 360-9117
Email : Lbfishtrade@gmail.com