แจ้งปัญหาการเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย


[2022-09-21] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 กันยายน 2565.. [2022-09-20] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 กันยายน 2565.. [2022-09-19] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565.. [2022-09-14] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 14 กันยายน 2565.. [2022-09-13] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 13 กันยายน 2565.. [2022-09-12] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 กันยายน 2565.. [2022-09-09] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 9 กันยายน 2565.. [2022-09-07] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กันยายน 2565.. [2022-09-04] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

แจ้งปัญหาการเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงเกษตร อินโดนีเซีย 


                         เนื่องด้วย ฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้รับการประสานจากหน่วยงานกักกันสินค้าเกษตรอินโดนีเซีย (Indonesia Agiculture Quarantine Agency: IAQA) ว่าปัจจุบันเว็บไซต์กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังปรับปรุงแก้ไข Sever ทำให้หน้าเว็บไซต์กรอกแบบฟอร์มการแจ้งเตือนล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (http://karantina.pertanian.go.id) ยังไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่ง IAQA ขอให้ผู้ส่งออกกรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ทาง http://bit.ly/3Hlu6m8 และจัดส่งให้ผู้นำเข้าที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อรายงานไปยังหน่วยงานผู้ตรวจสอบสินค้า ณ จุดนำเข้าต่อไป ทั้งนี้การออกหมายเลขแบบฟอร์ม (PN Number) ขอให้ผู้ส่งออกกรอกหมายเลข ตามรูปแบบ 2022/(เดือนที่ออกแบบฟอร์ม PN)/(วันที่ออกแบบฟอร์ม PN)/PN/01 โดยรหัสตัวสุดท้าย คือ จำนวนแบบฟอร์มที่ผู้ส่งออกเป็นผู้กรอก หากมีการส่งออกครั้งต่อไป รหัสสุดท้ายจะเป็น 02 ต่อไปตามลำดับ
                         ในการนี้ ด่านตรวจประมงลาดกระบังจึงได้นำข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าวเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซียทราบและดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการค้าระหว่างกันในอนาคต ต่อไป