ประกาศแจ้งเตือนผู้นำเข้าล่วงหน้าว่าจะถึงกำหนดสิ้นสุดการอนุญาตให้กรอกคำว่า "UNK" (Unknown) ในช่องหมายเลขสถานประกอบการบนเอกสารนำเข้าสินค้า


[2022-09-21] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 21 กันยายน 2565.. [2022-09-21] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 20 กันยายน 2565.. [2022-09-20] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 19 กันยายน 2565.. [2022-09-19] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตีกลับ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565.. [2022-09-14] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 14 กันยายน 2565.. [2022-09-13] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 13 กันยายน 2565.. [2022-09-12] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 12 กันยายน 2565.. [2022-09-09] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 9 กันยายน 2565.. [2022-09-07] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 7 กันยายน 2565.. [2022-09-04] ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 2 กันยายน 2565.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศแจ้งเตือนผู้นำเข้าล่วงหน้าว่าจะถึงกำหนดสิ้นสุดการอนุญาตให้กรอกคำว่า "UNK" (Unknown) ในช่องหมายเลขสถานประกอบการบนเอกสารนำเข้าสินค้า 


                   เนื่องด้วย ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แจ้งเรื่อง องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประกาศแจ้งเตือนผู้นำเข้าล่วงหน้าว่าจะถึงกำหนดสิ้นสุดการอนุญาตให้กรอกคำว่า "UNK" (Unknown) ในช่องหมายเลขสถานประกอบการบนเอกสารนำเข้าสินค้า สำหรับผู้นำเข้าภายใต้ระเบียบโปรแกรมการตรวจทวนสอบผู้จัดหาสินค้าในต่างประเทศ (Foreign Supplier Verification Programs: FSVP) ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยหลังจากนี้จะปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารภายใต้ระเบียบ FSVP หากผู้นำเข้าไม่กรอกหมายเลขสถานประกอบการ DUN (Data Universal Numbering System) ซึ่งที่ผ่านมาการกรอก "UNK" ได้รับการยอมรับ ให้กรอกในช่องหมายเลขสถานประกอบการเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพื่อผู้นำเข้าที่อยู่ภายใต้ระเบียบ FSVP จะได้มีเวลาในการขอหมายเลข DUNS ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถขอรับ ค้นหา และเรียกดูสถานะปัจจุบันของหมายเลข DUNS ได้ทางเว็บไซต์ http://www.dub.com/duns-numver.html
                  ในการนี้ ด่านตรวจประมงลาดกระบังจึงได้นำข้อมูล ข่าวสาร ดังกล่าวเพื่อนำมาประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงวิธีการและข้อปฏิบัติในการใช้งานระบบ ต่อไป