ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |  อ่าน: 139 ครั้ง

 

1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์น้ำหี่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559

2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดสัตว์น้ำหี่ห้ามนำเข้า ส่งออก นําผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ.2561

3.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

4.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ.2558