ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา   

ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง

  “ การเพาะพันธุ์ปลานิลฝากลูกในกระชัง โดยวิธีธรรมชาติ ”

เกิดจากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของปลานิลที่เลี้ยงไว้ในบ่อดิน ของลุงสมชาย พุมมีดี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่นครนายก บ้านวังดอกไม้ หมู่ 7 ตำบลสาลิกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกลุงสมชายจะกางกระชังตาพริกไทยในบ่อดินเพื่ออนุบาลลูกปลา ก่อนจะนำลงเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำนครนายก เมื่อนำลูกปลาในกระชังขึ้นแล้ว กระชังเปล่าก็ยังกางทิ้งไว้ในบ่อดินนั้น และในบ่อดินยังมีพ่อแม่พันธุ์ปลานิล และปลาธรรมชาติอยู่บางส่วน ต่อมาลุงสมชายพบว่ามีลูกปลานิลตัวเล็กๆ เกิดขึ้นในกระชังดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ลุงสมชายจึงเฝ้าสังเกตอย่างจริงจัง พบว่าแม่ปลานิลในบ่อดินมาพ่นลูกปลาเข้าไปไว้ในกระชัง ลุงสมชายจึงหว่านอาหารเลี้ยงลูกปลา และใส่ออกซิเจนไว้ในกระชัง แม่ปลานิลก็ยังคงพ่นลูกปลาผ่านรูกระชังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยลักษณะนิสัยของปลานิล เมื่อไข่ได้รับการผสมพันธุ์แล้ว ตัวเมียจะอมไข่ไว้ในปากเพื่อรอให้ไข่ฟักเป็นตัว และแม่ปลาก็จะคายลูกปลาให้ว่ายออกมาจากปาก แต่ด้วยสัญชาตญาณของแม่ปลา เมื่อรู้ว่าในบ่อมีศัตรูที่เป็นอันตรายกับลูกปลา จำพวกปลาในธรรมชาติเช่น ปลาช่อน แม่ปลานิลจึงพ่นลูกปลาเข้าไปฝากไว้ในกระชัง เพื่อให้ลูกปลาปลอดภัยเป็นที่มาของ "ปลานิลฝากลูก" การผลิตลูกพันธุ์ปลานิลโดยวิธีธรรมชาติ

>> กดตรงนี้ เพื่ออ่านไฟล์ฉบับเต็ม <<

      >>  กดตรงนี้ เพื่ออ่านต่อ  <<

_____________ เขียนโดย

นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์

ประมงอำเภอบ้านนา