[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

ปีงบประมาณ 2563 

 ข้อมูลองค์กร  แผนยุทธศาสตร์


 

>> รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562                   >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2562                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมีนาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562     >> รับรองรายงานการประชุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนสิงหาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนกันยายน 2562                      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกันยายน 2562

>> รายงานการประชุมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562      >> รับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562

>> รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2562                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนธันวาคม 2562

>> รายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563                       >> รับรองรายงานการประชุมเดือนมกราคม 2563    

>> รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563                    >> รับรองรายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563