ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน

[2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน .. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-10-25] โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1.. [2021-10-25] มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-10-25] คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. [2021-10-20] รายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดย.. [2021-10-20] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน.. [2021-10-20] คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.. [2021-10-20] แบบฟอร์มขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ.. [2021-09-21] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. อ่านทั้งหมด 

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน 

 เผยเเพร่: 2021-09-21 |  อ่าน: 88 ครั้ง

 

ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน

มารู้จัก “ตราครุฑในโฉนดที่ดิน” แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร..

โดยทั่วไปแล้วหลักๆของสีบนตราครุฑ จะถูกจำแนกออกเป็น 3 สี โดยมี สีแดง สีดำ และ สีเขียว โดยที่แต่ละสีนั้นมีความสำคัญ และหน้าที่ของมันที่แตกต่างกัน ดังนี้

?? " ครุฑแดง "

ถูกใช้บนโฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็อย่างที่ ๆ เราส่วนใหญ่มีครอบครองกันก็เป็นอันนี้แหละ ที่ในเมืองเกือบทั้งหมดก็จะเป็น “ครุฑแดง” ตัวนี้กันทั้งนั้น ส่วนโฉนดหลังแดงก็คือเอกสาร น.ส.4 ที่จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ต่อไปก็จะเป็นจำพวก หนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 จะเป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์นะครับ โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เป็นการจัดที่ดินในรูปนิคมสหกรณ์ ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ โดยสีครุฑที่ใช้บนหนังสือแสดงการทำประโยชนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

?? " ครุฑดำ "

จะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยที่สองสองประเภทนี้นั้นมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่แน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศนั้นเอง

?? " ครุฑเขียว "

จะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. เท่านั้น ซึ่ง น.ส.3ก. ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยวิธีกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ

   สรุปสีตราครุฑบนโฉนดที่ดิน ที่ดินแต่ละแบบ ก็มีความแตกต่างกัน ทั้งการใช้งาน และ กรรมสิทธิ์ ดังนั้น ก่อนทำการ ซื้อขาย เช็กเอกสารและสีตราครุฑกันให้ดีนะครับ จะได้ทำธุรกรรมได้อย่างสบายใจอย่างไรก็ดี ควรมีการตรวจเช็คที่สำนักงานที่ดินทุกครั้งก่อนทำการซื้อขายกัน ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทุกอย่างให้ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงกลโกงที่มีทุกรูปแบบ