โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1

[2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน .. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-10-25] โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1.. [2021-10-25] มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-10-25] คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. [2021-10-20] รายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดย.. [2021-10-20] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน.. [2021-10-20] คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.. [2021-09-21] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-09-09] ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ.. อ่านทั้งหมด 

โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1 

 เผยเเพร่: 2021-09-09 |  อ่าน: 151 ครั้ง

 

วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่น 1 ภาคบรรยาย จัดฝึกอบรมที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอรมฯ และมีนางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก บรรยาย เรื่องการเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาดุก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี (GAP) ภาคปฏิบัติจัดฝึกอบรมที่ สำเนาฟาร์ม ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติเอง (คำนวณฮอรโมน ฉีดพ่อ-แม่พันธุ์ รีดไข่ ตัดถุงน้ำเชื้อสำหรับผสมกับไข่ โรยไข่ปลาดุกบิ๊กอุย) สำหรับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตัวเอง และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ภาคใต้ข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่ายกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2564