โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่น 1 ภาคบรรยาย จัดฝึกอบรมที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีนายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอรมฯ และมีนางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก บรรยาย เรื่องการเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลาดุก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี (GAP) ภาคปฏิบัติจัดฝึกอบรมที่ สำเนาฟาร์ม ต.วังกระโจม อ.เมือง จ.นครนายก โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติเอง (คำนวณฮอรโมน ฉีดพ่อ-แม่พันธุ์ รีดไข่ ตัดถุงน้ำเชื้อสำหรับผสมกับไข่ โรยไข่ปลาดุกบิ๊กอุย) สำหรับเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตัวเอง และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ภาคใต้ข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่ายกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2564