คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558


[2022-06-10] ตัวอย่าง แบบรับรองการตรวจ ATK ด้วยตนเอง (สำหรับผู้เข้าสอบ ตำแหน่ง พนัก.. [2022-05-30] เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุ.. [2022-04-28] น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก.. [2022-02-07] ใบสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำจังหวัด.. [2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน.. [2022-01-05] ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก.. [2022-01-05] ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง.. [2021-12-09] การเลี้ยงปลาสวยงาม.. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-11-22] การเพาะและอนุบาลปลาดุก.. อ่านทั้งหมด 

คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 1 ตุลาคม 2564

นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ นางสาวมัลลิกา วรรณประภา นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี เข้าตรวจสถานที่ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้้ำที่หายาก หรือป้องกันอันตราย มิให้เกิดแก่ สัตว์น้ำและระบบนิเวศ สำหรับสัตว์น้ำนำเข้า นำผ่าน นำออก หรือมีไว้ใน ครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดได้ ที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงซึ่งต้องมีการขออนุญาตกับอธิบดีกรประมงเท่านั้น ตรวจประเมินสถานที่ ความปลอดภัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ฟาร์มเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด ต.บางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พื้นที่ 1,400 ไร่ เพื่อการอนุญาตสถานที่เลี้ยงตามข้อกำหนด