คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

[2022-01-18] ปลานิลแดง หรือ ปลานิลสีแดงกัน .. [2021-11-30] ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน.. [2021-10-25] โครการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย รุ่นที่ 1.. [2021-10-25] มอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-10-25] คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 .. [2021-10-20] รายงานสถิติข้อมูลตามพื้นที่และประเภทข้อมูลของเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดย.. [2021-10-20] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน.. [2021-10-20] คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร.. [2021-09-21] การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-09-09] ปลากัด สัตว์น้ำประจำชาติ.. อ่านทั้งหมด 

คุมเข้มเข้าตรวจตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  

 เผยเเพร่: 2021-09-09 |  อ่าน: 124 ครั้ง

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ นางสาวมัลลิกา วรรณประภา นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวิไชย ไชยแก้ว นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี เข้าตรวจสถานที่ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้้ำที่หายาก หรือป้องกันอันตราย มิให้เกิดแก่ สัตว์น้ำและระบบนิเวศ สำหรับสัตว์น้ำนำเข้า นำผ่าน นำออก หรือมีไว้ใน ครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดได้ ที่ไม่อนุญาตให้เลี้ยงซึ่งต้องมีการขออนุญาตกับอธิบดีกรประมงเท่านั้น ตรวจประเมินสถานที่ ความปลอดภัย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ฟาร์มเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด ต.บางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พื้นที่ 1,400 ไร่ เพื่อการอนุญาตสถานที่เลี้ยงตามข้อกำหนด