ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 306 ครั้ง

 

       วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และว่าที่ ร.ต.มัรวาน อภิชาติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนา ร่วมให้การต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ  ตรวจเยี่ยม นายเจริญ ทองปล้องโต ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการส่งออกปลาสลิดดอนนาสู่ตลาดอาเซี่ยน พร้อมด้วยมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ณ บ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี