ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 208 ครั้ง

 

       วันที่  ๔ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับ พ.จ.ต.ไชยันต์ บุญยิ่ง ปลัดตำบลบางเขา,

นายชาลี  สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี, นายโนรี อิสมะแอ ผอ.ศวพ. ปัตตานี, นายสุพรชัย ปรีชา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี, นายมงคล นิตยบูรณ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี, ว่าที่ ร.ต.มัรวาน อภิชาติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้นำท้องถิ่น ในตำบลบางเขา  ร่วมประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา โดยมี นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการเปิดประชุมในครั้งนี้ ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ ตำบลบางเขา  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี