พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)”

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)”  

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 259 ครั้ง

 

           วันที่ ๑-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ทั้งนี้ได้บรรยายพร้อมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ตู้อบแห้งแบบใช้ไม้ฟืน ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดโดย สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี