กิจกรรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 221 ครั้ง

 

      วันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จัดฝึกอบรมกิจกรรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร”การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา ๓ วันให้กับเยาวชนและนักเรียนที่สนใจ จำนวน ๑๘ ราย โดยมีวิทยากรจากศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในด้านต่างๆ  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี (โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖) ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี