วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

วันดินโลก 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 227 ครั้ง

 

      วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน (Keep soil alive protect soil biodiversity)” นำโดยนายมงคล นิตยบูรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางศูนย์ฯได้จัดนิทรรศการ ปลาสลิดดอนนา และปล่อยพันธุ์ปลายี่สกเทศ จำนวน 12,000 ตัว โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี