บางเขาชุมชนสันติสุขต้นแบบ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

บางเขาชุมชนสันติสุขต้นแบบ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 311 ครั้ง

 

       วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมร.อ.ปริญญา สุวรรณรินทร์ ผบ.ร้อย.ทพ.4303 นายชินวัฒน์ พรหมมาณพ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ,นายคำนึง สุขแก้ว เกษตรอำเภอหนองจิก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ

“บางเขาชุมชนสันติสุขต้นแบบ” ซึ่งผ่านมติประชุมสภาสันติสุขตำบลบางเขา จำนวน 3 โครงการ  ในแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี