ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย  

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 334 ครั้ง

 

     วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี ,พันโทธารนรินทร์ บำรุงภักดี รอง.ผบ.ฉก.ทพ.20 ,โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และประชาชนในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน  50,000 ตัว ในโครงการ”ผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาบู่ทราย โดยมีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ณ เขื่อนปัตตานี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี