ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมประมง

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมประมง 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 296 ครั้ง

 

       วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ  นายบรรจง จำนงศีตธรรม รองอธิบดีกรมประมง นายนฤพล สุขุมาสวิน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายมนูญ ตันติกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นางสาวเรณู สิริมงคลถาวร ประมงจังหวัดสกลนคร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เยี่ยมชมการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนา และพบปะเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะพร้อมให้กำลังใจบุคคลากรในการปฏิบัติงาน ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 บ้านดอนนา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี