โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้ 

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้   

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 357 ครั้ง

 

       วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี มอบหมายให้นายอาเฟนดี พุฒวัจน์ นักวิชาการประมง และนายเจริญ  ทองปล้องโต ประธานกลุ่มปลาสลิดดอนนา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมเรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและสาธิตการเพาะพันธุ์ปลายี่สกเทศโดยวิธีการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนใต้  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพแก่ผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้พ้นโทษเป็นอย่างดี  ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 120 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี