โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรฯ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรฯ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 440 ครั้ง

 

      วันที่ 16 มิถุนายน 2563  เวลา 13.30 น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.จังหวัดปัตตานี, นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง, ท่านพระครูอุดมธรรมาธร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง, พ.อ.สมคิด คงแข็ง ผบ.ฉก.ทพ42, เกษตรอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอยะหริ่ง, สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มท4 / ผอ.กอ.รมน.ภ.4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรฯ โดยทางศูนย์ฯได้สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาสลิดดอนนา พร้อมเยี่ยมชมที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกง ณ บ้านท่าด่าน ม.3 ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี