โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส ๒

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส ๒ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 390 ครั้ง

 

        วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ร่วมกับเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี และ นางสาวโสภิต มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วม”โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส ๒” ทั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการเกษตร ซึ่งทางศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช(ปลาบ้า)จำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี