อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 335 ครั้ง

 

            วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมพบปะคณะกรรมการประมงโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาสลิดดอนนาให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมฯ กิจกรรมการผลิตสินค้าแบรนด์เนม ปลาสลิดดอนนา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี วั