จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ] พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” .. [2021-02-04 ]
อ่านทั้งหมด 

จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |  อ่าน: 363 ครั้ง

 

       วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี และนางสาวมาเรียนี อาแว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และสำนักงานประมงอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการจัดหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”  ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อให้บริการเกษตรกรในคลินิกเกษตรด้านประมงพร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาสุลต่าน ปลาตะเพียน  ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ตลาดนัดประชารัฐ  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี