การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ] พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” .. [2021-02-04 ]
อ่านทั้งหมด 

การเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว  

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |  อ่าน: 405 ครั้ง

 

       วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายประดิษฐ์  เพ็ชรจรูญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  มอบหมายให้นางสาวกุลวดี สีส่วน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวมาเรียนี อาแว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางอามีเน๊าะ มะหมัด ประมงอำเภอโคกโพธิ์  ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำพร้อมกับมอบพันธุ์ปลานิล ปลาตะเพียนและปลายี่สกเทศ โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ มอบพันธุ์ปลา  ให้แก่เกษตรกรในโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ บ้านคลองช้าง ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี