จังหวัดเคลื่อนที่ 17ประจำเดือนตุลาคม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

จังหวัดเคลื่อนที่ 17ประจำเดือนตุลาคม 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 300 ครั้ง

 

      วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีพร้อมด้วยนางสาวมาเรียนี อาแว นักวิชาการประมง  ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อให้บริการเกษตรกรในคลินิกเกษตรด้านประมงพร้อมแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  ณ โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี