บัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ] พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” .. [2021-02-04 ]
อ่านทั้งหมด 

บัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน 

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |  อ่าน: 464 ครั้ง

 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมโครงการวิจัยจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายเขตต์ บุญมีและนางสงกรานต์ สำเภา เจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้แก่นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี