ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 357 ครั้ง

 

       วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในเวลา 11.00 น.   นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต๕และ เขต๖ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ  ได้เข้าตรวจเยี่ยม นายเจริญ  ทองปล้องโต ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจและแนวทางการพัฒนาการผลิตปลาสลิดดอนนาแก่เกษตรกร