การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบครบวงจร

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ] พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” .. [2021-02-04 ]
อ่านทั้งหมด 

การเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบครบวงจร 

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |  อ่าน: 378 ครั้ง

 

      วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากประมงอำเภอมายอ ได้เข้าให้ความรู้และสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนเคลื่อนที่ (Mobile Hatcheries) ให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลาส้มบ้านควนหยี หมู่ ๓ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ในโครงการการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวแบบครบวงจร