ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)  

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 368 ครั้ง

 

          วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้เข้าตรวจเตรียมความพร้อมโดยตรวจคุณภาพของน้ำในบ่อเกษตรกรพร้อมทั้งได้มอบปูนขาวให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ”ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบปัจจัยการผลิตในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีจำนวนทั้งหมด  ๕ ราย