ร่วมจัดกิจกรรมและต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ] พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน (ประมงชายฝั่งทะเล)” .. [2021-02-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมจัดกิจกรรมและต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ 

 เผยเเพร่: 2021-02-04  |  อ่าน: 506 ครั้ง

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ) นายสุนิตย์ โรจน์พิทยากูล (ประมงจังหวัด) และเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมต้อนรับองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ ในกิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และกิจกรรมปล่อยปลาสลิด จำนวน 3,000 ตัว และปลานิล จำนวน 3,000 ตัว ลงเลี้ยงในบ่อสาธิตของโครงการฯ