สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำ

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔.. [2021-10-19 ] กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 1 กรกฎาคม2564.. [2021-08-17 ] กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม.. [2021-04-09 ] กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564.. [2021-03-30 ] ต้อนรับ นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๗.. [2021-03-23 ] มอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.. [2021-03-23 ] ต้อนรับ นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.. [2021-03-12 ] ประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลบางเขา.. [2021-03-05 ] การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ.. [2021-02-11 ] กิจกรรมประมงโรงเรียน.. [2021-02-05 ]
อ่านทั้งหมด 

สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |  อ่าน: 654 ครั้ง

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี  ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำกลับสู่แหล่งน้ำ  ณ อ่างเก็บน้ำบ้านควนหยี ม.3 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี  โดยมีผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ทหารในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ และมีนายอภิชาติ สองเมืองสุข ประมงอำเภอมายอ  เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว