จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด


จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

        วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี   จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ร่วมกับกองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15  (ค่ายลพบุรีราเมศวร์) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล   ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง   ให้ความรู้กับกำลังพลในเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด อาหารลดต้นทุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และพรรณไม้น้ำ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 25 นาย โดยมีนายประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี เป็นประธาน ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี